Індивідуальним клієнтам Обслуговування газових мереж та обладнання  

Обслуговування димових та вентиляційних каналів

Роботи з перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів повинні виконуватись спеціалізованою організацією яка має дозвіл та ліцензію на виконання даних робіт. Так як ВАТ"Кіровоградгаз" немає необхідних документів, на виконання даного виду робіт, роботи з перевірки та прочищення димових і вентиляційних каналів працівниками ВАТу не проводяться.
При виконанні планового технічного обслуговування працівниками ВАТ «Кіровоградгаз» проводяться лише роботи з перевірки наявності тяги у димових та вентиляційних каналах.

При газифікації житлових і громадських будинків, в яких встановлюються прилади і апарати з відводом продуктів спалювання в димоходи, повинна провадитися первинна перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів.
При цьому повинні перевірятися:

  • відповідність їх будови і застосованих матеріалів вимогам СНиП 2.04.08-87 з урахуванням вимог Правил для димових каналів, встановлених чинним законодавством України;
  • прохідність каналів (відсутність засмічення і наявність нормальної тяги);
  • герметичність і відокремленість;
  • наявність і справність протипожежних переділок від горючих конструкцій;
  • справність і правильність розташування оголовка відносно даху і розміщених поблизу споруд і дерев з урахуванням зони вітрового підпору;
  • відсутність сажі і смоли на внутрішніх поверхнях і тріщин - на зовнішніх.

Площа перетину димоходу не повинна бути меншою за площу патрубка газового приладу, який приєднується до димоходу. Нормальною тягою димоходу вважається мінімальне розрідження в димоході, встановлене державними стандартами на прилади і апарати, які підключені до димоходу, але не менше 2 Па (0,2 мм вод.ст.).
При первинному обстеженні димових і вентиляційних каналів в газифікованих приміщеннях новобудов житлових і громадських будинків перевіряється інструментальним методом кратність повітрообміну відповідно до СНиП 2.08.01-89 (кількість повітря, що видаляється з приміщень кухонь при установці 2-конфорочних плит, - не менше 60 куб. м/г; 3-конфорочних - не менше 75 куб. м/г; 4-конфорочних - не менше 90 куб. м/г).
При установці в приміщеннях тільки водонагрівальних або опалювальних апаратів з відводом продуктів згорання кратність повітрообміну повинна бути не менше трьох. При незабезпеченні необхідної кількості повітря, що видаляється з приміщення, або  кратності повітрообміну газові прилади не повинні прийматися в експлуатацію.
При первинній і періодичній перевірці і прочищенню повинні бути перевірені: наявність тяги, відсутність засмічення, герметичність, справність оголовків, відокремленість.
Забороняється перевіряти тягу вентканалів запаленим сірником.
Первинне, а також післяремонтне обстеження димоходів і вентканалів повинно провадитися спеціалізованою організацією з участю представника ЖЕО або власників будинків, а для новозбудованих будинків - з участю виконавця робіт.
Результати оформляються актом, в якому зазначається будова димоходів і вентиляційних каналів, відокремленість, відсутність засмічення, герметичність, наявність тяги, справність оголовків.
При повторній перевірці каналів перевіряються такі самі показники, що й при первинній.
Повторні перевірки димових і вентиляційних каналів в житлових будинках можуть виконуватися власниками будинків або іншими організаціями, які мають підготовлений персонал, технічне оснащення і дозвіл на проведення таких робіт від органу Держнаглядохоронпраці.
Періодичній перевірці і прочищенню підлягають:

  • димові канали опалювальних печей, ємкісних водонагрівачів для опалення і опалювальних котлів, які працюють сезонно, - не рідше 1 разу на рік перед початком опалювального сезону, які працюють цілий рік, - 2 рази на рік (навесні і восени);

Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочищенню одночасно з димовими.
Перевірка і прочищення димових і вентиляційних каналів оформляється актом, в якому зазначається їх стан за такими ж параметрами, що й при первинній перевірці. Один примірник акта повинен передаватися СПГГ.
У випадку виявлення несправних димових і вентиляційних каналів, а також не придатних до подальшої експлуатації представник організації, який виконує їх перевірку, зобов`язаний попередити власника під розписку про заборону користування газовими приладами та апаратами, негайно повідомити СПГГ і представити СПГГ акт перевірки для відключення газових приладів від газопроводу.
В будинках, які належать громадянам на правах особистої власності, до пуску газу власник будинку повинен укласти договір з СПГГ на технічне обслуговування домової системи газопостачання, в якому вказується також обов`язок власника повторно  перевіряти і прочищати димові і вентиляційні канали - власними силами після одержання інструктажу і пам`ятки в спеціалізованій організації або за домовленістю з організацією, яка експлуатує канали.