НАДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИКОРИСТАНИЙ ГАЗ

 

Для належного оформлення фактично спожитих обсягів природного газу за звітний місяць, представнику Споживача необхідно щомісячно, в період з 25 по 31 (30) число звітного місяця, надати до ВАТ "Кіровоградгаз", вул. Арсенія Тарковського, 67, кімн. 212 дані про обсяги спожитого газу:

 

    - для лічильників газу, не оснащених автоматичними обчислювачами - Журнал обліку споживання газу, який повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою Постачальника;

    - для лічильників газу, оснащених автоматичними обчислювачами -роздруковані звіти обчислювачів автоматизованих комплексів і коректорів (звіти за добу та місяць, протоколи аварійних ситуацій та протоколи про втручання в роботу комерційних вузлів обліку газу). Звіти автоматичних коректорів (обчислювачів) за добу та за місяць повинні бути роздруковані у формі, придатній для читання.

 

Для вимірювальних комплексів змінного перепаду тиску двох і більше трубопроводів звіти складаються по кожному трубопроводу.

 

Звіти повинні бути підписані відповідальною особою та скріплені печаткою (штампом) Споживача.

 

Звіти повинні включати:


    -назву підприємства (організації) власника вузла обліку газу та його місце встановлення;

    -протокол конфігурації вузла обліку газу (типи засобів вимірювальної техніки та їх діапазони вимірювань);

    -час роботи засобів вимірювальної техніки з порушенням вимог методики виконання вимірювань.

 

На підставі отриманих даних, працівником ВАТ "Кіровоградгаз" складається Акт, в якому зазначаються фактичні обсяги переданого газу, його фактична ціна та вартість. Даний Акт є підставою для проведення Споживачем остаточного розрахунку.

 

До уваги споживачів! Акт про надані послуги з розподілу природного газу – це первинний документ. Тому, не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за звітним місяцем, Вам необхідно повернути до ВАТ "Кіровоградгаз" підписаний та скріплений печаткою примірник Акту про надані послуги з розподілу природного газу.

 

Звертаємо Вашу увагу, що в теперішніх умовах, що склались на ринку газу в Україні, своєчасність розрахунків за спожитий природний газ - є запорукою взаємовигідних та партнерських відносин між ВАТ "Кіровоградгаз" та споживачем.

 

Разом з тим, наше Товариство завжди готове розглядати будь-які конструктивні пропозиції та створювати дійсно партнерські відносини з кожним споживачем.

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"