Повідомлення для акціонерів товариства

Повідомлення про зміни у складі посадових осіб АТ "КІРОВОГРАДГАЗ"

04.10.2023 року

Наглядова рада АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на засiданнi 04.10.2023 (протокол №6/23) прийняла рiшення припинити повноваження члена Правлiння Товариства Малова Олександра Георгійовича з дня прийняття рішення.

Повідомлення про зміни у складі посадових осіб АТ "КІРОВОГРАДГАЗ"

25.09.2023 року

На позачергових загальних зборах акціонерів АТ "КІРОВОГРАДГАЗ", проведених дистанційно 19.09.2023 прийняте рішення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії Мороза Анатолія Олександровича; членів Ревізійної комісії Леонідової Ольги Миколаївни, Гриціва Тараса Ігоровича.

 

За власним бажанням припиненні повноваження членів Наглядової ради Товариства Алешківської Галини Павлівни та Куниці Дарини Леонідівни.

Повідомлення про зміни у складі посадових осіб АТ "КІРОВОГРАДГАЗ"

03.02.2023 року

Повідомлення про зміни у складі Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»

Наглядова рада АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на засiданнi 02.02.2023 (протокол №2/23) прийняла рiшення обрати членом Правлiння Товариства Міняйла Максима Борисовича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком на 1 (один) рік.

Повідомлення про зміни у складі посадових осіб АТ "КІРОВОГРАДГАЗ"

02.01.2023 року

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" на засiданні 02.01.2023 прийняла рiшення:


обрати Головою Наглядової ради АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" Чередник Iрину Анатолiївну

та припинити повноваження Бородько Iрини Iванiвни, Овечкiна Андрiя Сергiйовича, Єфімова Олега Володимировича.


Повідомлення про зміни у складі посадових осіб ВАТ "Кіровоградгаз"

27 грудня 2022 року

На позачергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кіровоградгаз" проведених дистанційно 21.12.2022 прийняті рішення:


припинити повноваження

Голови наглядової ради Товариства Чередник Ірини Анатоліївни;

Членів наглядової ради Товариства Алешківської Галини Павлівни, Скляренко Олександра Сергійовича, Назаренко Сергія Леонідовича, Боголєпова Дениса Вячеславовича.

Голови ревізійної комісії Мороза Анатолія Олександровича;

Членів ревізійної комісії Леонідової Ольги Миколаївни, Литвинової Тетяни Віталіївни


обрати:

Членами Наглядової ради Товариства: Чередник Ірину Анатоліївну, Алешківську Галину Павлівну, Скляренко Олександра Сергійовича, Куницю Дарину Леонідівну, Резніченко Наталію Анатоліївну.

Членами Ревізійної комісії: Мороза Анатолія Олександровича, Леонідову Ольгу Миколаївну, Гриціва Тараса Ігоровича.

Повідомлення про зміни у персональному складі правління ВАТ "Кіровоградгаз"

19 грудня 2022 року

16.12.2022 року наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) (протокол №9/22) прийняла рішення припинити повноваження:

Голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" Гутцула Сергія Івановича

членів правління Товариства: Іваницького Олександра Ігоровича, Клюй Тетяни Анатоліївни


та обрати:

Головою правління ВАТ "Кіровоградгаз" Бака Сергія Анатолійовича

членом правління Товариства Малова Олександра Георгійовича.

Повідомлення про зміни у персональному складі правління ВАТ "Кіровоградгаз"

16 листопада 2021 року

15.11.2021 року наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) (протокол №7/21) прийняла рішення припинити повноваження:

Голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" Осінського Сергія Олександровича

членів правління Товариства: Буртака Олексія Миколайовича, Іваніщева Олега Валерійовича, Кондратьєва Івана Івановича, Линника Віталія Миколайовича

та обрати:

Головою правління ВАТ "Кіровоградгаз" Гутцула Сергія Івановича

членами правління Товариства: Клюй Тетяну Анатолiївну, Єфімова Олега Володимировича, Iваницького Олександра Iгоровича, Овечкiна Андрiя Сергiйовича.

Повідомлення про обрання члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"

03.12.2020 року
30.11.2020 року наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) (протокол №11/20) прийняла рішення про обрання членом правління Товариства Кондратьєва Івана Івановича.

Повідомлення про зміни у персональному складі правління ВАТ "Кіровоградгаз"

23.07.2020 року
22.07.2020 року наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) (протокол №6/20) прийняла рішення припинити повноваження членів правління Товариства Полякова Iгоря Анатолiйовича, Нiколаєнко Валерiя Григоровича, Шаповала Володимира Вікторовича
та обрати членами правлiння Товариства Побер Ольгу Олексіївну і Буртака Олексія Миколайовича.

Повідомлення до НКЦПРФ підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб`єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

27 травня 2020 року

Повідомлення про зміни у персональному складі правління ВАТ "Кіровоградгаз"

25.03.2020 року

24.03.2020 року наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) (протокол №3/20) прийняла рішення припинити повноваження членів правління Товариства Бєлова Олександра Вiкторовича, Волошиної Олени Олександрiвни, Клюй Тетяни Анатолiївни, Овечкiна Андрiя Сергiйовича і Iваницького Олександра Iгоровича

та обрати членами правлiння Товариства Гетман Ольгу Павлівну, Іваніщева Олега Валерійовича, Линника Віталія Миколайовича, Полякова Ігоря Анатолійовича і Шаповала Володимира Вікторовича.

Повідомлення про зміни у складі посадових осіб ВАТ «Кіровоградгаз» 19.12.2019 року

19.12.2019 року

Позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулися 18 грудня 2019 року, прийняті рішення про обрання:

Головою наглядової ради Товариства Чередник Ірину Анатоліївну;

Членами наглядової ради Товариства Алешківську Галину Павлівну; Скляренко Олександра Сергійовича, Назаренко Сергія Леонідовича, Боголєпова Дениса Вячеславовича.

Головою ревізійної комісії Мороза Анатолія Олександровича;

Членами ревізійної комісії Леонідову Ольгу Миколаївну; Литвинову Тетяну Віталіївну.

Повідомлення про обрання в.о. Голови наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»

05.12.2019 року

04 грудня 2019 року Наглядова рада Товариства прийняла рiшення обрати виконуючим обов’язки Голови наглядової ради ВАТ "Кiровоградгаз" члена наглядової ради Чередник Iрину Анатолiївну.

Посадова особа є представником акцiонера - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". Строк, на який обрано посадову особу – на перiод до обрання Голови наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» загальними зборами акцiонерiв. 

Повідомлення про зміну члена наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз»

18.11.2019 року

18.11.2019 року ВАТ «Кіровоградгаз» отримав Повідомлення про заміну члена наглядової ради-представника акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі-НАК «Нафтогаз України»).

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства» НАК «Нафтогаз України» як акціонер, що володіє простими іменними акціями Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ВАТ «Кіровоградгаз») у кількості 53 652 002 (п’ятдесят три мільйони шістсот п’ятдесят дві тисячі дві) штук, що становить 51% статутного капіталу
ВАТ «Кіровоградгаз», повідомив про зміну члена наглядової ради Товариства – представника акціонера – НАК «Нафтогаз України» Воловика Владислава Валерійовича на нового члена наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» - представника акціонера - НАК «Нафтогаз України» Алешківську Галину Павлівну.

Повідомлення про зміни у складі посадових осіб ВАТ «Кіровоградгаз»

10.01.2019 року

Позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», які відбулися 10 січня 2019 року, прийняті наступні рішення:

Достроково припинити повноваження:

Голови Правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гладкого Олександра Михайловича;

Членів правління: Бєлова Олександра Вікторовича; Бородько Ірини Іванівни; Волошиної Олени Олександрівни; Клюй Тетяни Анатоліївни; Макаревича Олексія Олексійовича; Ніколаєнка Валерія Григоровича; Овечкіна Андрія Сергійовича; Іваницького Олександра Ігоревича.

Голови наглядової ради Товариства Воловика Владислава Валерійовича;

Членів наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» Чередник Ірини Анатоліївни; Швиденка Олександра Сергійовича; Назаренка Сергія Леонідовича; Боголєпова Дениса Вячеславовича.

Голови ревізійної комісії Товариства Коротчук Олени Петрівни;

Членів ревізійної комісії Леонідової Ольги Миколаївни; Литвинової Тетяни Віталіївни.

10 січня 2019 року позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» прийняті рішення про обрання

Головою Правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гладкого Олександра Михайловича;

Членами правління Бєлова Олександра Вікторовича; Бородько Ірину Іванівну; Волошину Олену Олександрівну; Клюй Тетяну Анатоліївну; Гербіченка Ігоря Анатолійовича; Ніколаєнка Валерія Григоровича; Овечкіна Андрія Сергійовича; Іваницького Олександра Ігоревича.

Головою наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича;

Членами наглядової ради Товариства Чередник Ірину АнатоліївнуШвиденко Олександра Сергійовича, Назаренко Сергія Леонідовича, Боголєпова Дениса Вячеславовича.

Головою ревізійної комісії Мороза Анатолія Олександровича;

Членами ревізійної комісії Леонідову Ольгу Миколаївну; Литвинову Тетяну Віталіївну.

Повідомлення про зміни у складі посадових осіб ВАТ «Кіровоградгаз»

31.05.2018 року

31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства:

В.о. Голови Наглядової ради         Воловика Владислава Валерійовича

Членів Наглядової ради                 Поваренкова Володимира Альбертовича, Швиденка Олександра Сергійовича, Чередник Ірини Анатоліївни.

 

Голови Правління Гладкого О.М.

Членів правління: Балика Володимира Михайловича, Бєлова Олександра Вікторовича, Міняйло Бориса Гнатовича, Ніколаєнко Володимира Григоровича, Соколенко Тетяни Михайлівни, Спінула Олександра Васильовича, Стойко Анатолія Івановича, Сулімовського Андрія Валерійовича.

 

Голови ревізійної комісії Товариства Коротчук Олени Петрівни

Членів ревізійної комісії Корчаги Ніни ВолодимирівниЛеонідової Ольги Миколаївни.

 

 31 травня 2018 року на загальних зборах акцiонерiв ВАТ "Кiровоградгаз" (протокол №10 вiд 31.05.2018 року) прийнято рiшення обрати

Головою Наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича

Членами Наглядової ради Чередник Ірину Анатоліївну, Швиденко Олександра Сергійовича, Назаренко Сергія Леонідовича, Боголєпова Дениса Вячеславовича.

 

Головою Правління Гладкого Олександра Михайловича

Членами правління Бєлова Олександра Вікторовича, Бородько Ірину Іванівну, Волошину Олену Олександрівну, Клюй Тетяну Анатоліївну, Макаревича Олексія Олексійовича, Ніколаєнко Валерія Григоровича, Овечкіна Андрія Сергійовича.

Іваницький Олександр Ігоревич.

 

            Головою Ревізійної комісії Коротчук Олену Петрівну

Членами Ревізійної комісії Леонідову Ольгу Миколаївну, Литвинову Тетяну Віталіївну.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11 листопада 2015 р.

Повідомлення від зберігача АБ «Кліринговий дім»

01 жовтня 2014 р.
Шановний акціонер!

Нагадуємо Вам, що ВАТ «Кіровоградгаз» відкрило Вам рахунок у цінних паперах у депозитарній установі АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» в процесі переведення документарної форми випуску у бездокументарну.

Якщо Ви маєте намір приймати участь у голосуванні на загальних зборах ВАТ «Кіровоградгаз», то відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» Ви повинні здійснити наступні дії:

Звернутись до депозитарної установи (м. Київ, вул. Борисоглібська буд.5-А, Управління депозитарної діяльності АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», тел. 044 593-10-36, тел. пошта Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) та укласти договір про обслуговування рахунку у цінних паперах. При собі мати паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

У разі, якщо до 11.10.2014 року акціонер Товариства самостійно не уклав договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, або не здійснив переказ прав на цінні папери на свій інший рахунок у цінних паперах, його акції не будуть
враховуватись при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах.

З повагою
Начальник управління депозитарної діяльності
 АБ «КЛІРИНОВИЙ ДІМ»
Т.О.Метелиця