Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права в процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісіі

Додаткового випуску акцій товариства не проводилося