Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

17.05.2024

Відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» повідомляє, що станом на 15.05.2024 (на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах):

- загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій
- голосуючих акцій - 97 705 214 штук простих іменних акцій.

10.05.2024     8:50

Наглядова рада Товариства на засіданні 15.04.2024, протокол №4/24 затвердила форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних загальних зборах акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», що скликаються на 20.05.2024:

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства);

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства) (файл підписаний КЕП) /p7s  235 кb/).

Ознайомитися з Бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) можна у вкладці «Кабінет дистанційних загальних зборів акціонерів» або за посиланням: https://www.kirgas.com/index.php/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/page/84

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ"

18.04.2024  року   

   Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі по тексту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», Товариство) на засіданні 15.04.2024 прийняла рішення скликати річні загальні збори акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», які будуть проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, та визначила 20.05.2024 - датою проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та затвердила повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства:


  - Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів;

  - Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (файл підписаний КЕП) /p7s  18 кb/);

  - Перелік документів, що має надати акціонер;

  - Перелік документів, що має надати акціонер (файл підписаний КЕП) /p7s  18 кb/);

  - геport.xml

  - геport.xml (файл підписаний КЕП) /p7s  18 кb/);

  - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій; 

  - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (файл підписаний КЕП) /p7s  18 кb/)

27.03.2024
Відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» повідомляє, що станом на 25.03.2024 (на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах):


- загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій
- голосуючих акцій - 97 705 214 штук простих іменних акцій.

18.03.2024      10:00

Наглядова рада Товариства на засіданні 08.03.2024, протокол №2/24 затвердила форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», що скликаються на 28.03.2024.

 

Ознайомитися з Бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) можна у вкладці «Кабінет дистанційних загальних зборів акціонерів» або за посиланням: https://www.kirgas.com/index.php/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/page/84

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ"

12.03.2024  року 

    Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі по тексту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», Товариство) на засіданні 08.03.2024 прийняла рішення скликати позачергові загальні збори акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», які будуть проведені дистанційно за скороченою процедурою відповідно до пункту 31 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, та визначила 28.03.2024 - датою проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та затвердила повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства:


  - Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів;

  - Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (файл підписаний КЕП) /p7s  18 кb/);

  - Перелік документів, що має надати акціонер;

  - Перелік документів, що має надати акціонер (файл підписаний КЕП) /p7s  18 кb/);

  - геport.xml

  - геport.xml (файл підписаний КЕП) /p7s  18 кb/);

  - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій; 

  - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (файл підписаний КЕП) /p7s  18 кb/)

22.12.2023      

Відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» повідомляє, що станом на 20.12.2023 (на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах):


- загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій

- голосуючих акцій - 97 705 214 штук простих іменних акцій.

15.12.2023      09:00

Наглядова рада Товариства на засіданні 20.11.2023, протокол №7/23 затвердила форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на річних загальних зборах акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», що скликаються на 25.12.2023.


Ознайомитися з Бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) можна у вкладці «Кабінет дистанційних загальних зборів акціонерів» або за посиланням: https://www.kirgas.com/index.php/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/page/84

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ"

24.11.2023  року 

     Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі по тексту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», Товариство) на засіданні 20.11.2023 прийняла рішення скликати річні загальні збори акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236; визначила 25.12.2023 - датою проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та затвердила повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства.


Повідомлення АТ Кіровоградгаз про проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення АТ Кіровоградгаз про проведення річних загальних зборів акціонерів  (файл підписаний КЕП) /p7s  0,364mb/ 


    Станом на 21.11.2023 (на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

- загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій

- голосуючих акцій – 97 705 214 штук простих іменних акцій.

 

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт), та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера – юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера – юридичної особи за довіреністю - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;

представник акціонера за довіреністю, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства – оформлену нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

18.09.2023     

Відповідно до вимог статті 52 Закону України"Про акціонерні товариства", АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" повідомляє, що станом на 14.09.2023 (на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах):


- загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій

- голосуючих акцій - 97 736 413 штук простих іменних акцій.


08.09.2023      09:30

Наглядова рада Товариства на засіданні 15.08.2023, протокол №4/23 затвердила форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на позачергових загальних зборах акціонерів АТ "КІРОВОГРАДГАЗ", що скликаються на 19.09.2023.

Ознайомитися з Бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) можна у вкладці "Кабінет дистанційних загальних зборів акціонерів" або за посиланням: https://www.kirgas.com/index.php/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/page/84

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ"

01.09.2023  року 

     Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" (далі по тексту АТ "КІРОВОГРАДГАЗ", Товариство) на засіданні 15.08.2023 прийняла рішення скликати позачергові загальні збори акціонерів АТ "КІРОВОГРАДГАЗ", які будуть проведені дистанційно за скороченою процедурою відповідно до пункту 31 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, визначила 19.09.2023, - датою проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" та затвердила повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.


Повідомлення АТ Кіровоградгаз про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення АТ Кіровоградгаз про проведення загальних зборів акціонерів  (файл підписаний КЕП) /p7s  0,003mb/ 


    Станом на 21.08.2023 (на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

- загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій

- голосуючих акцій – 97 736 413 штук простих іменних акцій.

 

    Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт), та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

    керівник акціонера – юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

    представник акціонера – юридичної особи за довіреністю - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами;

    представник акціонера за довіреністю, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства – оформлену нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

09.12.2022      09:00

Наглядова рада Товариства на засіданні 05.12.2022, протокол №8/22 затвердила форму і текст єдиних бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз".

Ознайомитися з Бюлетенями для голосування можна у вкладці "Кабінет дистанційних загальних зборів акціонерів" або за посиланням: https://www.kirgas.com/index.php/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/page/84

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення дистанційних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”

04.11.2022 року

         Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (далі по тексту ВАТ "Кіровоградгаз", Товариство) 29.10.2022 прийняла рішення скликати позачергові загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які провести дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (зі змінами) і визначила 21.12.2022 датою проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз" та затвердила повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.


         Повідомлення ВАТ Кіровоградгаз про проведення загальних зборів акціонерів

         Повідомлення ВАТ Кіровоградгаз про проведення загальних зборів акціонерів  (файл підписаний КЕП) /p7s  3,584mb/ 

 

        Станом на 31.10.2022 (на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів):

       - загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій

       - голосуючих акцій – 97 736 413 штук простих іменних акцій.

 

      Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт), та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

      керівник акціонера – юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

       представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”

01.11.2019 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”

26.11.2018 року

Повідомлення

30.05.2018 року
Відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», 
ВАТ «Кіровоградгаз» повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

- загальна кількість акцій випущених Товариством становить 105 200 000 штук простих іменних акцій


- голосуючих акцій - 97 733 697 штук простих іменних акцій.

Акціонери ВАТ «Кіровоградгаз», які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, надали пропозиції щодо кандидатів в органи управління ВАТ «Кіровоградгаз»

25.05.2018 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»

18.05.2018 року

Прес-реліз на загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз"

11.12.2014 року

Метою дiяльностi ВАТ «Кіровоградгаз» є виконання комплексу робіт з експлуатації систем газопостачання; проектування, будівництво i ремонт газових мереж, у т.ч. по замовленням населення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, фінансової й іншої дiяльностi, дозволеної законодавчими актами України з метою задоволення соціальних i економічних iнтересiв акцiонерiв та трудового колективу. Основними клієнтами Товариства є абоненти Кіровоградської області.

У звітному періоді керівництво Товариства спрямовувало зусилля колективу на підвищення ефективності виробництва.

За звітний період протяжність газопроводів зросла на 2460 км або на 43%, в той час як чисельність персоналу підприємства зросла всього на 238 працівників, або 14% до 2004 року.

В силу різних обставин, в тому числі і із-за недостатнього розміру затвердженого НКРЕ України тарифу на транспортування природного газу, на експлуатацію газових мереж і споруд на них, щорічно підприємство фактично використовувало не більше 50% від затверджених норм витрат товарно-матеріальних цінностей.

Не дивлячись на зростання протяжності газопроводів, підприємство проводило виробничу діяльність без збільшення кількості одиниць автотранспорту та досягло зменшення (у 2013 році до 2004 року) кількості витрат паливо-мастильних матеріалів, в тому числі:

- скрапленого газу на 45% (429 тн);
- бензину на 30% (31 тн);
- дизельного пального на 47% (48 тн).

Значні зусилля Товариства у звітному періоді були направлені на ліквідацію розбалансування та понаднормових втрат природного газу, а також зменшення технологічних витрат і втрат газу (ВТВ). З цією метою у 2012 році були придбані лазерна автомобільна лабораторія, та ручний лазерний пристрій ТЕХНО-04 для пошуків витоку газу у важкодоступних місцях на відстані до 60м.

Якщо у 2004 році обсяги ВТВ складали 19,2 млн.куб.м., то вже у 2013 році їх обсяг склав 15,5 млн.куб.м (-19%).

Крім того, за звітний період товариству вдалося підвищити рівень проплат населення за спожитий природний газ із 88,7% до 102,8%, а це дуже важливо, при умові що населення споживає 86% природного газу від загальних його обсягів.

Дебіторська заборгованість споживачів перед ВАТ «Кіровоградгаз» зменшилась з 198,4 млн. грн. на початок 2004 р. до 73,1 млн. грн. на кінець 2013 р., а товариству вдалося ліквідувати заборгованість минулих років перед ДК «Газ України» у сумі 169,4 млн. грн., що була сформована протягом 1995-2003 рр.

На виконання вимог закону України щодо поетапного впровадження та забезпечення відпуску природного газу через засоби обліку газу, товариство за звітний період збільшило кількість споживачів з побутовими лічильниками із 100 тисяч у 2004 році, до 212 тисяч - у 2013 році, тобто у 2,1 разів, та довело питому чисельність абонентів з лічильниками до 86,3% від їх загальної кількості.

Протягом 2004-2013 рр. ВАТ «Кіровоградгаз» є одним з найбільших платників податків Кіровоградської області. Підприємство нарахувало та сплатило до бюджетів усіх рівнів податків та зборів у сумі 257,6 млн. грн., а заборгованість по їх сплаті відсутня.