У ВАТ "Кіровоградгаз" функціонує сертифікована система управління якістю

ISO (International Organization for Standardization) – організація, яка розробляє міжнародні стандарти. Стандарти - це документи, що містять вимоги, специфікації, інструкції або характеристики, які можуть бути використані для того, щоб матеріали, товари, послуги і процеси відповідали своєму призначенню. У  листопаді 2020 року ВАТ "Кіровоградгаз" успішно пройшов перший наглядовий аудит авторитетним міжнародним органом із сертифікації Quality Austria впровадженої і сертифікованої у грудні 2019 року системи управління якістю та підтвердив відповідність своєї діяльності вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements.

Стандарти ISO дають можливість виробляти безпечні надійні товари та послуги хорошої якості. Для бізнесу впровадження стандарту - стратегічний інструмент, який дозволить скоротити витрати, мінімізуючи відходи і помилки та збільшуючи продуктивність.

Впровадження системи менеджменту якості охоплює всі аспекти діяльності організації - стратегічне управління, виробництво, логістику, управління персоналом, комунікації, документообіг, інше - і дозволяє оптимізувати, удосконалити процеси, а також визначити, які з них вимагають автоматизації.

Система управління якістю - спосіб визначити, як організація може задовольнити потреби покупців та інших зацікавлених сторін. Стандарт ISO 9001 заснований на принципі постійного поліпшення.

В основу філософії управління якістю покладено 7 принципів, за якими функціонує організація:

орієнтація на споживача – це основний принциппершочергове завдання управління якістю - задовольняти потреби клієнта і перевершити його очікування, розуміння поточних і майбутніх потреб клієнта і інших зацікавлених сторін дає організації конкурентну перевагу та веде до успіху;

лідерство керівника;

залучення персоналу;

процесний підхід;

постійне поліпшення;

прийняття рішень на основі фактів;

взаємовигідні відносини з постачальниками, партнерами та іншими зацікавленими сторонами.

Імплементація системи менеджменту якості на підприємстві підвищує якість управління організацією в цілому, підвищує якість всіх процесів, товарів і послуг та, як результат, ступінь задоволення покупців і всіх зацікавлених сторін.

Функціонування системи управління якістю було вибірково перевірено на місці аудиторською групою, обраною відповідним чином.

Аудиторською групою Quality Austria були зазначені покращення, що відбулися у 2020 році з моменту проведення останнього аудиту у ВАТ "Кіровоградгаз", а саме:

розширено бази даних програмного комплексу "Інформаційна система з проведення електронної паспортизації об’єктів газорозподільних систем" у м. Кропивницькому, Кропивницькому районі та Кіровоградській області, основною метою яких є візуалізація геоданих та аналітика;

оптимізовано організаційну структуру товариства з метою підвищення продуктивності праці та ефективності використання робочого часу, своєчасної виплати заробітної плати та забезпечення стабільної роботи підприємства;

проведено реконструкцію та заміну застарілого обладнання: шафових регуляторних пунктів та станцій катодного захисту у м. Кропивницькому та у Кіровоградській області;

доопрацьовані, впроваджені та введені в дію on-line сервіси для комунікації з клієнтом, передачі показників газового лічильника та отримання інформації  в період карантину у зв’язку з Covid-19;

відкрито сучасний, обладнаний за останніми вимогами технологій відділ обслуговування побутових споживачів для надання інформаційно-консультаційних послуг;

у районних управліннях експлуатації газового господарства впроваджено програму електронного документообігу "BAS Документообіг КОРП";

розширено сферу надання платних послуг товариства та ін.

Також аудиторська група Quality Austria виділила сильні сторони ВАТ "Кіровоградгаз":

динамічний розвиток завдяки застосуванню сучасних технічних рішень, передових методик і технологій, виробів та матеріалів для будівництва та ремонту газопроводів, що є забезпеченням високої якості, безпечності, скорочення строків будівництва та збільшення строку експлуатації газорозподільчих систем;

вдале організаційно-технічне поєднання людських ресурсів, програмно-технічних засобів і організаційно-методичних заходів та координація дій комунальних служб й інших аварійних та чергових служб під час ліквідації аварійних ситуацій у сфері житлово-комунального господарства аварійно-диспетчерською службою, що забезпечує сталу життєдіяльність населення міста та області;

функціонування власного навчально-тренувального центру, що забезпечує якісне професійно-технічне навчання на виробництві для підготовки висококваліфікованого персоналу.

За результатами першого наглядового аудиту, аудиторська група зробила висновки:

ВАТ "Кіровоградгаз" побудував і впровадив результативну систему управління якістю для здійснення його політики і цілей. Відповідно до цілей аудиту, аудиторська група підтверджує, що система управління якістю ВАТ "Кіровоградгаз" впроваджена, відповідає вимогам стандарту ISO 9001:2015 та підтримується в робочому стані.

І вже 04.12.2020 року ВАТ "Кіровоградгаз" отримав кволітіавстрійський сертифікат, який підтверджує застосування та подальший розвиток ефективної системи управління якістю, відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015. Крім того, визнання дії сертифікату Quality Austria на міжнародному рівні засвідчено сертифікатом незалежної міжнародної мережі сертифікації IQNet.

Дякуємо усім учасникам процесу забезпечення високої якості послуг, що надаються товариством, за працю, яка дозволила впровадити найвищі стандарти і підтвердити їх функціонування. А також головна подяка – нашим споживачам, які постійно стимулюють нас покращуватись та вдосконалюватись.

Для подальшого покращення якості надання послуг, ВАТ "Кіровоградгаз" проводить на постійній основі навчання та підвищення кваліфікацій для команди внутрішного аудиту. Це дозволить пришвидшити впровадження системи менеджменту якості у всіх аспектах діяльності організації.

В нас ще попереду багато проєктів, нововведень, автоматизації процесів, що будуть спрямовані на покращення сервісу, впровадження сучасних технологій та надання якісних послуг споживачу.