Зміна типу та назви акціонерного товариства

21 грудня 2022 року акціонери ВАТ "Кіровоградгаз" на позачергових загальних зборах, які проведені дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (зі змінами), визначили тип Товариства: приватне акціонерне товариство та прийняли рішення змінити повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ", а також змінили скорочене найменування Товариства з ВАТ"Кіровоградгаз" на АТ "КІРОВОГРАДГАЗ".

28.12.2022 Товариство здійснило дії щодо державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР.

(0 Votes)